zpráva poradce 2012

Vážení členové KCHŠ,

    Dovolte mi, abych Vás seznámila s odchovy velkých a vlčích špiců v roce 2011.
Za loňský rok bylo v rázu vlčího špice vydáno 22 krycích listů, z toho 8 bylo využito a dalších 8 bylo využito z roku 2010. Celkově bylo 16 vrhů vlčích špiců a narodilo se 97 živých štěňat, z toho 59 psů a 38 fen. Hlášeno bylo 5 mrtvých štěňat a 3 úhyny. Další 4 štěňata z jednoho vrhu uhynula až po první vakcinaci. V loňském roce byly dva porody nestandardní, jeden císařským řezem, kdy se narodilo pouze jedno mrtvé štěně a druhý sice fena zvládla, ale pro velké problémy u porodu a neochotu veterináře došlo k porodu více mrtvých štěňat.  Dva vrhy byly loni ze zahraničních krytí, oba u importovaných fen keeshondů. Z prvního vrhu zůstal v republice pejsek, pokud zůstane něco i z vrhu druhého, určitě to pro chov keeshondů bude přínosem.
   Vlčí špicové jsou u nás v dobré kvalitě, přesto si myslím, že by bylo vhodné pokud možno neopakovat spojení rodičů a nevyužívat nadměrně jen některé krycí psy. V chovu by se měl uplatnit větší počet krycích psů, než je tomu dosud. U každého krycího psa je lépe rozložit jeho využití na více let a počkat v jaké kvalitě budou potomci, aby se lépe dalo odhadnout, na jaké fenky je vhodný.  Do chovu vlčích špiců se u nás začínají používat i importovaní jedinci, jak fenky, tak psi, což je samozřejmě dobře. Jsou to jedinci různých typů, od těch „zaručeně pravých“ keeshondů po různé mezitypy.  Jak se tady projeví v chovu, ukáže čas. Otázkou zůstává křížení vlčích špiců s keeshondy. Jsou chovatelé a majitelé, kteří toto vítají a další, kteří jsou zásadně proti. Každý chovatel má určité svoje představy o chovu, je proto na jeho zvážení, čeho by v chovu chtěl dosáhnout.

    V rázu velkého špice bylo za loňský rok vydáno 7 krycích listů, z toho se využily
4 krycí listy a 1 byl využit z roku 2010. 
   V barvě černé byly loni tři vrhy. Narodilo se celkem 18 štěňat, 10 psů a 8 fen. Uskutečnilo se jedno zahraniční krytí a další vrh byl experiment mezi velkým bílým a černým špicem, narodily se tři fenky v barvě vlkošedé s bílými znaky. 
   V barvě bílé byly dva vrhy. Narodilo se celkem 14 štěňat, z toho 7 psů a 7 fen.  Taky v této barvě bylo jedno krytí zahraničním psem. 
    U obou těchto velkých rázů nebyly hlášeny u porodu žádné problémy. Všechna štěňata se narodila živá. Doufáme, že štěňata ze zahraničních krytí a z experimentálního vrhu v budoucnu zasáhnou do chovu a kladně se tato snaha chovatelů projeví na rozšíření genofondu velkých špiců.
    Co se týká velkých černých a bílých špiců, je možné, že ještě v dalších letech dojde k experimentálnímu chovu. Pak rodokmeny z těchto experimentů nebudou spadat čistě pod jeden barevný ráz. Proto letos došlo k úpravě podmínek a štěňata, která mají v rodokmenu jenom vlčí a černé předky, mohou být zapojena do chovu vlčích špiců. V případě vícebarevných rodokmenů s přidáním bílé a hnědé barvy už návrat do vlčích nebude možný. Cílem chovu by měli být jednak kvalitní jedinci, dále pak rozšíření genofondu a v neposlední řadě i udržení barev. Celkově vzato, nemůžeme povolit mnoho těchto barevných křížení, abychom udrželi barvu. Proto prosím chovatele obou rázů, aby sami zvážili své možnosti při výběru krycích psů a snažili se rozšířit genofond eventuálním zahraničním krytím s ohledem na to, co už tady máme v chovu.
    V posledních letech se u nás kvalita chovu zvyšuje taky vyšetřováním chovných zvířat. V zahraničí je u velkých a vlčích špiců požadováno hlavně vyšetření DKK. U nás toto vyšetření do chovu zatím není povinné, ale doporučuji majitelům zvážit situaci a nechat svého psa vyšetřit v mladém věku. Stává se, že majitel fenky má zájem pouze o vyšetřeného psa a kvůli chybějícímu vyšetření není pes bez vyšetření využit. Vím, že občas mají majitelé psů obavu jednak ze samotného vyšetření a jednak ze zveřejnění horších výsledků. Pokud ale nemáme zmapovanou situaci v chovu, není žádná selekce žádoucí. Za loňský rok bylo nově vyšetřeno 10 jedinců. Jedná se o různé druhy vyšetření např. očí, patell, rtg DKK a DLK a dále dva majitelé nechali své psy geneticky testovat na některé speciální nemoci a vlohy pro barvu. Vyšetření nejsou povinná, jsou pouze na zvážení majitelů, ale i tyto informace přispívají ke zjištění kvality našeho chovu.
    Co trochu zaráží je i počet fen, které se nepodařilo nakrýt, nebo nezabřezly. Ve vlčích to bylo 8 fen a ve velkých 3 bílé feny a jedná vlčí - experiment na černého psa. Některé z těchto fen pak zabřezly při dalším hárání. Možná, za to může nezkušenost majitele feny při výběru vhodných krycích dnů, ale zdá se, že to nebude pouze tento problém. 
    Minulý rok byl pro chovatele těžký i v prodejnosti štěňat, ale doufám, že zájem o vlčí a velké špice bude i nadále.