Bonitace- co to je?

Informace pro všechny, kteří mají doma psa nebo fenku s PP a chtěli by jednou odchovávat štěňátka s PP. Podmínkou zařazení psa do chovu je úspěšné absolvování bonitace.

 

1. Bonitace je vlastně takové posouzení psa, které slouží jako určité vodítko pro chovatele i poradce chovu při výběru chovného páru.

2. U vlčích špiců se provádí od 15 měsíců věku a termíny bonitací spolu s místem konání akce každý rok dává klub chovatelů špiců.

3. Bonitaci provádí tříčlenná komise, je složená z posuzovatele exteriéru, poradce chovu a člena výboru klubu.

4. Na bonitaci se pes změří a zhodnotí stavba těla, posoudí se jednotlivé části těla jako např. tvar hlavy, barva oka, nasazení a nesení uší, ocasu, postoj končetin, pohybová mechanika psa, kvalita a barva srsti. K posouzení psa slouží tzv. bonitační tabulka a výsledek bonitace se zapisuje pomocí bonitačního kódu do PP.

5. Po úspěšném absolvování bonitace se originál PP posílá na plemennou knihu k tzv. přeregistraci chovného jedince.

6. Můžete se rozhodnout, jestli necháte originál PP bonitační komisi nebo si ho vezmete domů. V prvním případě vám přijde po přeregistraci zpět poštou, ve druhém si rodokmen pošlete na plemennou knihu k přeregistraci sami, což může být v případě psa až po úspěšném krytí fenky.

7. Na bonitaci je dobré psa trochu připravit, ale pokud má pes zvládnutou základní výchovu, což by pes téhle velikosti měl mít, nebude mít na bonitaci žádné problémy. Měl by se nechat prohmatat, změřit, prohlédnout zuby, pro kontrolu chodu jít pěkně u nohy.

8. Co se různých nedostatků psa týká, některé máme možnost docela dobře ovlivnit přípravou psa. Např. pes, který je zvyklý na různé situace, větší množství psů a lidí se nebude v takovém prostředí projevovat bázlivě. Dále můžeme ovlivnit posouzení srsti tak, že nepůjdeme na bonitaci zrovna, když náš pes úplně vylínal. Musíte si uvědomit, že tyhle nedostatky se objeví v bonitačním kódu a protože se bonitace dělá jednou za život psa, mohlo by vám to později vadit.

  

CO SI VZÍT SEBOU NA BONITACI

 

1. Na bonitaci je nutné se přihlásit nejpozději 14 dní dopředu, přihlášku si můžete stáhnout z klubových stránek zde: www.spic.cz/bonitace.html

2. K přihlášce je nutno doložit kopii PP, pokud se přihlašujete elektronicky, je nutno vzít kopii rodokmenu sebou.

3. Na bonitaci budeme potřebovat originál PP

4. Očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze

5. Bonitace se platí na místě, pro členy 300kč, pro nečleny 600 Kč, na bonitaci je možné se přihlásit do klubu, členský příspěvek pro nové členy je 600 Kč. Za vyšetřeného jedince se poskytuje sleva 100 korun.

6. Po bonitaci se posílají rodokmeny k přeregistraci chovného jedince na plemennou knihu. Cena za přeregistraci: 250 korun pro členy klubu.