Vysvětlení pojmu FX a Ztráta předků

 Příbuzenská plemenitba snižuje genetickou variabilitu plemene. Upevňují se pomocí ní genetické znaky, ale bohužel nejen ty žádoucí, jako vzhled jedince, ale i choroby a vadné vlohy, které nemusí být vždycky hned patrné.

Teoretická ztráta předků : Tento koeficient se počítá ze 4 generačního rodokmenu a to tak, že se z něj vyloučí jedinci, kteří se opakují a počet zbylých jedinců se vydělí 30 (což je plný počet čtyř generačního rodokmenu). Výsledek se vyjádří v procentech. Čím vyšší je číslo, tím lépe. Jedinec, u kterého se ve čtyřech generacích nevyskytuje žádný společný předek, má 100% nepříbuzných předků.

Fx : Wrightův koeficient příbuzenské plemenitby vyjadřuje míru ztráty genetické variability daného jedince. Vyjadřuje se také v procentech a udává jak hodně byli rodiče daného jedince příbuzní. Čím vyšší procento, tím vyšší je ztráta genetické informace a tím více společných znaků se projeví na potomcích. Ideální výsledek je 0%, v praxi by neměl být vyšší než 1% na generaci.
Fx: 25% sourozenci mezi sebou, rodiče x děti
     12,5% nevlastní sourozenci (polosourozenci), strýc nebo teta s neteří  nebo synovcem

U chovných psů jsou uvedeny tyto koeficienty, vypočítány jsou ze čtyř generačních rodokmenů.