zpráva poradce 2013

 

Vážení členové klubu, chovatelé a majitelé špiců velkých a vlčích,

přeji vám vše nejlepší v novém roce 2013, hodně chovatelských úspěchů a také úspěchů v osobním životě. Předkládám vám zprávu poradce chovu za rok 2012.   

V roce 2012 jsem vystavila 4 krycí listy pro velké špice a další 3 byly využity z minulého roku. V loňském roce měly vrh dvě velké černé feny a narodilo se 13 štěňat, z toho 4 psi a 9 fen. Jeden vrh byl experimentální střední hnědý pes a velká černá fena. Těžký porod byl dokončen císařským řezem a došlo bohužel k úhynu i hnědě zbarvených štěňat. Přežily dvě černé fenky, z nich jedna uhynula po očkování a tak zbyla jediná fenka. Zatím nebyla předvedena, ale snad ji ještě někdy uvidíme a zúčastní se chovu.

Loni byly také 3 vrhy velkých bílých špiců. Narodilo se 18 štěňat, 7 psů a 11 fen. Pak byla také kryta 4 - letá fenka, která potratila a vypadá to, že již štěňátka mít nikdy nebude. Jeden vrh má zahraničního otce, takže zase jsme se kousek v chovu posunuli a přibyla nám tady nová krev. Další vrh byl po vlkošedé fence z experimentu, kde se narodily i dvě dlouho očekávané bílé fenky.

            Bonitací se loni zúčastnili dva bílí psi a jedna bílá fena, sourozenci z jednoho vrhu. Fenku jsme zařadili do chovu i přes chybějící premoláry, a to z toho důvodu, že máme velmi málo chovných zvířat. Odchovy chceme po této stránce dále sledovat. V černých byli uchovněni dva psi.

U vlčích špiců bylo vystaveno 14 krycích listů a ve 13 vrzích se narodilo 80 štěňat, z toho 43 psů 37 fen. Porody byly spontánní, jednou došlo k ukončení březosti potratem, jedna fena nezabřezla. Jedna chovatelka se také potýkala u štěňátek s infekcí, kterou musela dlouhodobě léčit, ale péče o štěňátka byla vzorná, tak se z toho všechna štěňátka dostala.

Uchovněno na bonitacích bylo loni 16 vlčích špiců. Pozitivní je, že přibylo dalších 7 vlčích špiců a 3 velcí špicové, kteří mají vyšetření DKK. Přestože výsledky nejsou vždy nulové, jsou vyšetření přínosem pro další sledování zdraví zvířat.

Zvlášť bych upozornila na propagaci plemene. Uznání si zaslouží všichni majitelé, kteří se i přes dost velké náklady zúčastňují aktivně výstav nebo prezentují své špice na cvičištích, ať už v soutěžích agility, klasickém výcviku nebo jiných disciplínách. Řada nových zájemců o vlčí špice se ptá i na možnosti výcviku, co lze se špicem dělat a těší mě, když jim mohu poukázat na konkrétní případy. Je také dobře, že vznikají nové webové stránky, na kterých majitelé prezentují své velké či vlčí špice.

 V loňském roce zvítězila ve třídě mladých na světové výstavě v Dortmundu fenka, jejímž otcem je velký bílý pes Bad pod Bošovskou tvrzí, tedy pes z českého chovu. I na naší klubové výstavě zaujala chovatelská skupina velkých bílých špiců Kyjská zahrada, která skončila na prvním místě.  Také naši vlčí špicové a keeshondi sklízejí na výstavách zasloužené úspěchy, přibyli nám noví šampioni. A proto je jen škoda, že se jich prezentuje vzhledem k množství odchovaných štěňat poměrně málo.  

Chov psů a odchov štěňat je koníček náročný, který klade docela vysoké nároky časové, finanční a v neposlední řadě i porozumění celé rodiny. Díky úsilí chovatelů se mohou i lidé, kteří chtějí psa jen pro radost, těšit z krásných špicích kamarádů.  Proto Vám chovatelům za jejich snahu děkuji a těším se na spolupráci i v tomto roce.

Jarmila Krpcová